EPiServer

EPiServer är en kompetent plattform, ett CMS som används som bas för både webbplatser och intranät, men även för communities och kampanjwebbar. EPiServer gör det enkelt att underhålla informationen så att den alltid är uppdaterad men har också många andra funktioner som bidrar till en lyckad webbplats.


Vi är en webbyrå från Gävle (men med kunder i hela landet, bl.a. i Stockholm) och i ett EPiServerprojekt kan vi bistå med hela processen från att ta fram en ny lösning fram till att vi hjälper till med fortlöpande support och underhåll.

Det händer även ofta att vi hjälper kunder som redan har EPiServer men som behöver hjälp med vidareutveckling och vill hitta en ny samarbetspartner. Inget EPiServerprojekt är för litet eller stort.

Till höger hittar du mer information om vad vi kan bistå med i ett webb- Intranätprojekt.

Vem behöver EPiServer?

Episerver passar alla, blir det enkla svaret. För all form av webbbaserad publicering är EPiServer ett verktyg som ger dig mängder av bra och genomtänkta funktioner. Många års erfarenhet och önskemål från redaktörer gör att EPiServer bl.a. är lätt att använda och att anpassa utifrån varje kunds önskemål.

Trots det så gör sig EPiserver ändå bäst så fort det ställs lite krav på webbplatsen eller intranätet. Det kan t.ex. vara att det är mycket innehåll som ska uppdateras, det kanske är många redaktörer som ska ansvara för olika delar eller så krävs det kommunikation med andra system, databaser eller t.ex. Sharepoint.

Det är nästan enklare att tala om när EPiServer inte är ett bra val. För det lilla företaget som bara är i behov av en webblats där en eller två personer gör uppdateringar sällan så finns det billigare och bättre lösningar. Även om EPiServer nästan alltid är ett bra val så utgår vi självklart från kundens behovoch föreslår en lösning utifrån det. Umbraco är t.ex. ett enklare, men kompetent publiceringsystem som vi oftar arbetar med.

Ett EPiServerprojekt kostar sällan under 200-300 000 och ofta mer, mycket beroende på vilket förarbete kunden gjort, hur omfattande lösningen är men också hur mycket hjälp man är i behov av när det gäller förstudie, tester, utbildning mm.

 

Fördelar med EPiServer

Det finns många olika CMS/publiceringsystem att välja mellan och en hel del av dem baseras på sk. Open Source. Lösningar som är gratis och där många frivilligt bidrar till att utveckla systemen. Även om några av de lösningarna kan erbjuda näst intill samma funktionalitet så finns det många nackdelar. Även de systemen är gratis så är kostnaden för licenser en väldigt liten del av kostnaden totalt sett och riskerna med Open Source gör att det sällan är ett bra val för affärskritiska, långsiktiga lösningar.

Några av EPiServers fördelar t.ex. gentemot Open Source:

 • EPiServer drivs av ett företag som själva har kontrollen över utvecklingen av sitt CMS. Det gör bl.a att användargränssnittet hänger ihop, att uppdateringar sker planerat och att man testar allt.
 • EPiServer har en väldigt stor kundbas och det finns väldigt många utvecklare. Varenda större IT-konsultföretag och många webbyråer arbetar i dag med EPiServer. EPiServer tillhandahåller även certifiering av utvecklare för att fastställa kvalitetsnivån.
 • EPiServer har även support för utvecklare som hjälper till när det behövs.
 • EPiServer erbjuder själv utbildningar för redaktörer och utvecklare.

Utöver det så är EPiServer ett företag vars framgång är helt beroende av att leverera en bra lösning till sina kunder.
Open Sourcer-projekt är oftast istället beroende på att enskilda utvecklare frivilligt hjälper till att bidra med olika delar. När en person får annat att göra eller tappar intresset händer det att vidareutvecklingen stannar av och att det är svårt att få hjälp.

 

Några av funktionerna i EPiServer

 • Full kontroll över användare och deras rättigheter.
 • Sökfunktion.
 • Ttidstyrd publicering.
 • Inbyggd förhandsgranskning.
 • Versionshantering.
 • Arbetsflöden.
 • RSS-Feeds, Webbkartor, A-Ö listor mm. som genereras automatiskt.
 • Globaliserings som förenklar språkhantering.
 • Formulärverktyg som gör det enkelt att skapa egna formulär och spara insamlad information.
 • Bildhantering där du kan skala och beskära bilder
 • Filhantering där du själv arrangerar bilder, PDF:er och andra dokument
 • Funktioner för att enkelt samverka med andra system och databaser.
 • Dynamiska egenskaper som gör det enkelt att ändra visst innehåll på många sidor samtidigt.

Andra funktioner som stöds av EPiServer är nyhetsarkiv, forum, bloggar, arbetsrum, prenumeration, personaliseringen mm.

En stor fördel med EPiServer är att det inte finns några begränsningar. Har du som kund behov av någon funktion så är det går det alltid att utveckla anpassningar och det finns även en stor mängd tillägg som redan är framtagna.

Mer information om EPiServer
Mer information om Webbyrå i Gävle

Besök även EPiServers egen webbplats

Tillbaka

Analys och förstudie

Vilka önskemål har du som kund och vilka krav ställer det på din webbplats? Efter en avslutad förstudie har du alla svaren och kan sedan gå vidare med en upphandling eller dra i gång produktionen. Utifrån förstudien ser man även om EPiServer är den lämpligaste plattformen eller om någon annan lösning kanske passar dig bättre.

Layout och gränssnittsdesign

Det första steget är att bestämma utvecklingsmodell. Nästa steg är att ta fram en layout där vi både designar användargränsnittet och ser över helheten. Samarbetar du som kund redan med en reklambyrå och de har kompetens inom webbdesign tar vi även gärna emot designdokument därfirån. Oavsett vem som skapar webbplatsens utseende så gäller det att man följer eventuella varumärkesplattformar och grafiska profiler.

Utveckling

När designen godkänd startar utvecklingsprocessen. Beroende på vilken utvecklingsmodell man väljer att arbeta med sker fler eller färre uppföljningsmötet där vi gemensamt tittar på lösningen och visar hur det fungerar i EPiServer för att säkerställa att vi uppfyller era önskemål.

Tester

Det finns olika sätt att gemonföra tester och beroende på utvecklingsmodell genomförs de endera kontinuerligt efter delleveranser eller när hela projektet är genomfört. Vi kan bidra med att skriva testfall och genomföra tester eller så gör du det själv som kund. Det senare är att föredra eftersom det ger dig som kund bättre insyn och förståelse för lösningen men det kräver också att du har vana av EPiServer.

När projektet är färdigt är det dags för acceptanstester och eventuella justeringar genomförs.

Utbildning

Vi bistår våra kunder med att se över utbildningsbehov som finns och att genomföra utbildningar. Vi rekommenderar även att man använder sig av EPiServer egna utbildningar om EPiServer är den plattform man valt att arbeta basera webbplatsen på.

Innan ett större EPiServerprojekt kan det vara bra att en eller ett par hos kunden går deras övergripande endagarsutbildning för att få en bättre inblick redan under arbetet med förstudien och kravarbetet.

Tillgänglighetsanpassning

Oavsett vilken plattform webbplatsen bygger på är det viktigt att den följer riktlinjerna för tillgänglighetskrav som finns. Från 2010 inför man inom EU hårdare regler där det är krav på tillgänglighet.
Om du redan har en webbplats kan vi hjälpa till med analys och att se till att den möter de kraven.

Support och förvaltning

När projektet är avslutat och webbplatsen är levererad och driftsatt uppstår det ofta behov av support och hjälp med mindre förändringar.

Vidareutveckling

Behoven förändras ständigt och vi bistår med fortlöpande vidareutveckling i EPiServer för att anpassa webbplatsen eller intranätet för att möta de nya krav och behov som ni som kund ställer.